Dear our valued customers and candidates. Our website is currently under construction and will be ready very soon. We are very sorry for any inconveniences. If you need to contact us please dial our phone number at (84 8) 39118601. Thank you very much!

Xin chào quí khách và ứng viên tiềm năng của công ty Vilube. Hiện tại website của chúng tôi đang được xây dựng lại và sẽ xong sớm. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Nếu quí khách muốn liên lạc với chúng tôi xin vui lòng gọi số (84 8) 39118601. Xin cám ơn!